.
LDN > Linked Dierenwelzijn
.

54 samenwerkende dierenwelzijnsgroepen op Linkedin met ruim 101.000 groepsleden - www.linkedin-dierenwelzijn.nl - webmaster@linkedin-dierenwelzijn.nl
.

.
.


Waarom Linked Dierenwelzijn Nederland ?
.
Aanleiding voor Linked Dierenwelzijn Nederland was een verzuchting van David van Gennep - directeur Stichting AAP - januari 2009 dat niemand had voorzien dat anti-dierenleed.hyves.com zo populair zou worden : 135.000 leden ! En alle Nederlandse Dierenwelzijnsorganisaties hebben deze kans om rechtstreeks contact te hebben met dit potentieel van 135.000 in dierenwelzijn geïnteresseerde Nederlanders aan zijn neus voorbij laten gaan....  ( Hyves heeft zijn activiteiten gestopt per december 2013 maar dat wisten we toen nog niet ;-)

David wilde niet dat hem dit een tweede keer - en nu via LinkedIn - zou overkomen en heeft toen Donald van Doesburg Oosterbaan gevraagd om een Linkedin group voor St AAP op te zetten. Donald had toen al 3 groepen lopen : Linked Dierenbescherming - oorspronkelijk opgezet door Jeltje Sjoerds van Dierenbescherming NoordHolland, die kreeg het niet draaiend en heeft de groep november 2008 overgedragen aan Donald -, Linked Greenpeace - oorspronkelijk opgezet door Alex den Os de Man en november 2008 overgedragen aan Donald - en Linked Partij voor de Dieren  - opgezet door Donald zelf -.

Februari 2009 sloot Aldert Hazenberg - oud voorzitter Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren - zich aan. In maart werd de groep uitgebreid met Linked Anti Dierenleed en Linked Sophia Vereniging en na de presentatie aan de C.D.O.N. ( = Coalitie Dierenwelzijnsorganisaties Nederland ) op het kantoor van de WSPA  in Den Haag sloten in april ook ProefdierVrij, CAS International ( = anti stierenvechten ) en de Vissenbescherming zich aan. Het streven van LDN is om ALLE bij de DierenCoalitie C.D.O.N. aangesloten dierenwelzijnsorganisaties actief te krijgen op Social Media en metname natuurlijk op Linkedin. Daarbij helpen wij ze GRAAG ;-))

Waarom zou een dierenwelzijnsorganisaties zich aansluiten bij LDN ?

Behalve de gebruikelijke open deuren als verspreiden van de boodschap, en het bereiken, motiveren en activeren van op LinkedIn actieve Nederlanders, is het moeilijk op papier te zetten wat deze inspanning ons allen op korte termijn zal opleveren. Wat we WEL weten is dat sociale netwerken als LinkedIn een steeds dominantere rol gaan krijgen in ons leven. LDN biedt de Nederlandse dierenwelzijns organisaties de kans om bij LinkedIn daar in mee te lopen in de verwachting dat uw organisatie te zijner tijd daar van de vruchten zal plukken.

Wie bieden vanuit onze groep een vliegende start op LinkedIn zonder dat u de controle verliest en zonder opstartproblemen en veel tijdsinspanning. Natuurlijk kan uw organisatie zelf ook een LinkedIn groep opzetten. Maar wij hebben de expertise, de ervaring, de contacten, een bestaand netwerk en hebben bewezen een groep in 1 dag op te kunnen zetten en die binnen een week op 500 leden te krijgen. Daarnaast doen wij het kosteloos en via de door u aan te leveren moderator expertise behoud uw organisatie controle over de groep.


Wat is LinkedIn ?

LinkedIn is een virtueel sociaal netwerk, actief sinds 2003, dat zich richt op het werkende deel van de maatschappij. Het is sterk gefocused op technisch commerciële vakmensen. Wereldwijd telt LinkedIn 400 miljoen leden en groeit sterk. Met 6 miljoen gerigistreerden is Nederland is verhoudingsgewijs een van de grootste gemeenschappen - zie https://www.nl.wikipedia.org/wiki/LinkedIn -. De gemiddelde LinkedIn-gebruiker is een man van 41, HBO+ opleidingsniveau heeft 15 jaar werkervaring. In tegenstelling tot Facebook richt LinkedIn zich dus op de doelgroep van de zakelijke gebruiker..
Het netwerk kan gebruikt worden voor het vinden van een baan, andere personen of zakelijke kansen, via aanbevelingen vanuit je netwerk. Werkgevers kunnen vacatures plaatsen en mogelijke kandidaten zoeken. Werkzoekenden kunnen het profiel van bedrijven en managers raadplegen en ontdekken welke van hun bestaande contacten kan introduceren. Dat was het oorspronkelijke doel van LinkedIn

LinkedIn de beschikking over groepen. Deze groepen kunnen bestaan uit collega's, vakgenoten in een overkoepelende branchevereniging, maar ook uit niet werkgerelateerde zaken als politieke stromingen als VVD, PvdA en PvdD. Of uit hobby of maatschappelijk georiënteerde groepen, tot aan kerkgenootschappen aan toe. Kortom : onderhand zijn alle groeperingen en stromingen uit de maatschappij actief op LinkedIn.

Wat is het doel van het LDN ?

Aldert, David en Donald willen de Nederlandse dierenwelzijnsorganisaties een vliegende start geven op LinkedIn. Wij hebben voldoende allround dierenwelzijnkennis en tevens voldoende ICT-kennis om de opzet en eerste aanloop van een groep goed te begeleiden zodat de groep niet stagneert en afsterft. Als kritische ondergrens van een groep gaan we uit van een minimum van 1000 leden. Daarboven zijn er voldoen actieve leden en activiteiten om de groep bestaansrecht te geven. Daaronder zal zij een kwakkelend bestaan leiden en langzaam afsterven doordat leden afhaken bij gebrek aan zichtbare activiteiten.

Het streven van LDN is om ALLE bij de  DierenCoalitie C.D.O.N.  ( = Coalitie Dierenwelzijnsorganisaties Nederland ) aangesloten dierenwelzijnsorganisaties actief te krijgen op Linkedin.

Respectvol, dialoog, overleg, draagvlak

Linked Dierenwelzijn wil haar doel op volstrekt wettige wijze bereiken, waarbij wij respectvol omgaan met mensen met een andere mening. Wij kiezen dus altijd voor dialoog en overleg, en proberen tegenstanders op die manier van ons gelijk te overtuigen. Daarnaast proberen wij ons standpunt bij een zo breed mogelijk publiek ingang te doen vinden om het draagvlak te vergroten. Daarbij wijzen wij onwettige acties, of acties die personen kunnen schaden, volstrekt af.

Waaruit bestaat de opstarthulp vanuit LDN ?

Elk begin is moeilijk en dit geld zeker voor ICT, Internet en LinkedIn. Om te zorgen dat een nieuwe groep een vliegende start kan maken en snel door de 1000 ledengrens raakt helpen Aldert, David en Donald een nieuwe groep met :

het aanmaken van een groep, compleet met logo, omschrijving ed.
het werven van nieuwe members van buiten de groep
het vullen van de groep met discussies en news van af de website van de organisatie
het modereren van de discussies
het begeleiden van de intake moderator, de discussie moderator en de expertise moderator


Heeft het gebruik van Linkedin voordelen ten opzichte van Facebook ?

Een overduidelijke JA ! Technisch gezien is LinkedIn een goed doordacht netwerk gebaseerd op een gebruiksvriendelijk en goed opgezet stuk software. Met de mogelijkheden tot discussies, nieuwsflitsen, vacatures, RSSfeeds, en toevoegingen als Weblog, Word, Excel en PowerPoint presentaties is LinkedIn een zeer volwassen oplossing voor de zakelijke markt.

Daarin zit ook het grootste verschil met FaceBook. Die richten op een jongere doelgroep en steken wat “losser” in elkaar. LinkedIn is bedoeld om de gebruiker te helpen in zijn zakelijke carrière en hem te helpen in contact te komen met zijn volgende ( ! ) werkgever. Als gevolg daarvan heeft LinkedIn een veel serieuzere toon dan FaceBook die zich richten op “de puber die een te gekke foto wil delen met z'n maten”
.
De meerwaarde van deelname voor dierenwelzijnsorganisaties aan LDN

LDN runt op dit moment 51 LinkedIn-groepen. Wij zorgen voor kwantiteit, continuïteit en orde & netheid

Van de ‘moederorganisatie’ verwachten wij dat zij zorgen voor kwaliteit, eigen identiteit en promotie van de eigen LinkedIn-groep

1          Kwantiteit

Doordat wij 51groepen runnen met in totaal 95.000 groepsleden kunnen wij via ‘kruisbestuiving’ snel een startende LinkedIn-groep over de magische 1000+-grens brengen. Daaronder heeft een LinkedIn-groep in onze ogen te weinig ‘kritische massa’ om zichzelf in stand te houden. We zijn nu 8 jaar actief op LinkedIn en hebben vele groepen zien komen, zien groeien tot honderd leden, om daarna weer heel langzaam in te zakken en te verdwijnen. zie voor een overzicht van collega Linkedin groepen http://linkedin-dierenwelzijn.nl/dierenwelzijn_op_linkedin.htm.

2          Continuïteit

Een nieuwe groep oprichten kan iedereen. Maar om die vervolgens wekelijks bij te sturen en regelmatig te voorzien van nieuwe content is niet voor iedereen weggelegd. Zeker niet als het nog te weinig leden en activiteiten zijn om een reële ‘return on investment’ te geven. En helemaal niet als de moederorganisatie een betaalde social media-coördinator in dienst heeft. Wij onderhouden de groep gratis en regelmatig. Voor sommige LDN-groepen plaatsen wij nu al 8 jaar lang om de week één van hun persberichten, een stukje uit hun nieuwsbrief of een artikel van hun website. Geen optimale situatie, omdat alleen de moederorganisatie het gevoel van ‘leven’ in een groep kan brengen, maar het voorkomt dat leden afhaken bij gebrek aan activiteiten.

3          Orde & netheid

Elke nieuwe geplaatste discussie, promo of vacature stuurt LinkedIn automatisch naar ons door. Dagelijks checken de moderatoren meerdere malen of alle plaatsingen door de beugel kunnen. Extreme gevallen worden direct verwijderd, soms wordt dan ook de persoon die het bericht plaatste uit de groep of zelfs uit LDN gezet. Vaker gaan we in discussie of de plaatsing niet anders kan, bijvoorbeeld als deze net iets te commercieel is of als deze niet voldoet aan onze ideeën over wat we in de groep willen zien.


Uitgangspunt is dat een geplaatste discussie, promo of vacature waarde moet hebben voor de groepsleden en moet bijdragen aan de dierenwelzijngedachte. Wij hebben geen probleem met commerciële plaatsingen, mits daar voldoende meerwaarde in zit voor de groep, voor dierenwelzijn of voor de moederorganisatie. Een voorbeeld is Linked Paard waarop veel commerciële oproepen voor paardentrainingen, maneges, e.d. staan. We laten dit toe, omdat we daardoor veel paardrijdliefhebbers naar de groep trekken, die we zijdelings kunnen laten kennismaken met de dierenwelzijnaspecten van hun paardenhobby.


Wij zijn blij als moderatoren van een moederorganisatie zelf hun eigen organisatie en hun LinkedIn-groep promoten in zustergroepen. In de ‘neutrale’ groepen zoals Linked Hond en Linked Kat is iedereen vrij om van alles te plaatsen, maar het plaatsen in een gelijksoortige groep van een zusterorganisatie wordt niet altijd op prijs gesteld. Vanuit LDN hebben we twee jaar Linked Greenpeace NL gerund naast Linked Sea Shepherd. Beide organisaties liggen met elkaar overhoop. Beide zijn ook vooraf akkoord gegaan dat ze geen discussies in elkaars groepen plaatsen. Leden die zich hier niet aan hielden zijn gecorrigeerd.

Er bestaan binnen onze 51 LDN-groepen ook diverse samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld tussen Stichting AAP en het Jane Goodall Instituut NL. Andere groepen willen juist niet dat andere organisaties discussies in hun groep plaatsen. Elke groep is uniek en heeft zijn eigen identiteit. LDN respecteert dat.

We letten op taalgebruik. Felle discussies zijn welkom; elkaar voor rotte vis uitmaken niet.

We letten op lay-out en opmaak. Er moet niet alleen tekst in de titel staan, maar ook in de tekstbody. Ook een tekst die bestaat uit alleen een hyperlink voldoet niet, hoewel deze in sommige gevallen zinvol of noodzakelijk zijn. Het doel is echter om een discussie op te starten binnen de groep en niet om bezoekers naar een website buiten LinkedIn te leiden.

Als tegenprestatie verwachten wij van de moederorganisatie

1          Kwaliteit

De moederorganisatie heeft de kennis en de affiniteit met het onderwerp en de doelgroep en kan doordoor dieper ingaan op de discussie dan wij bij LDN.

2          Eigen identiteit  

Opvallend is dat groepen waar een moderator vanuit de moederorganisatie echt actief is, deze een eigen identiteit ontwikkelt. Door LDN gerunde groepen kunnen soms wat vlak zijn, wat onbestemd. Hoeveel tijd LDN ook in een groep stopt, de ervaring leert dat deze pas gaat leven als er een serieuze inbreng vanuit de moederorganisatie is.

3          Promotie

We gaan ervan uit dat de moederorganisatie zich – net als wij – volledig inzet om van haar LinkedIn-groep een succes te maken. Het promoten van haar groep op de eigen website en in de nieuwsbrieven, bladen of circulaire moet deel uitmaken van de promotie. Een voorbeeld van een groep die dat doet is Stichting Proefdiervrij. Het is direct aan de cijfers te zien als ze een nieuwsbrief hebben verstuurd met daarin een verwijzing naar de eigen Linked Proefdiervrij-groep. De nieuwe groepsleden stromen dan binnen.