.
LDN > LDN Netiquette
.

54 samenwerkende dierenwelzijnsgroepen op Linkedin met ruim 101.000 groepsleden - www.linkedin-dierenwelzijn.nl - webmaster@linkedin-dierenwelzijn.nl
.

.
.
Dierencoalitie CDON   ·   Postieflijst   ·   visie Bernd Timmerman   ·   Dierenrechtenactivisme   ·   LDN Netiquette   ·   LDN promo   ·   LDN Linkedin Company pages


LDN Netiquette

Vanzelfsprekend worden op internet enkele gangbare regels in acht genomen, die in deze Netiquette worden vermeld. Zo wordt het bijvoorbeeld niet op prijs gesteld dat mensen opzettelijk worden gekwetst.

Het gebruik van het netwerk is een voorrecht, geen recht. Dit voorrecht kan op elk willekeurig moment worden ingetrokken in het geval van misbruik van het netwerk. Tot misbruik kunnen gerekend worden: het plaatsen van onrechtmatige informatie op een systeem, het gebruik van stuitende taal in publiekelijke of private berichten, het verzenden van berichten die het werk van de ontvanger of de snelheid van diens systeem afremmen, het verzenden van kettingbrieven/reclameboodschappen naar mailinglists of personen en andere vormen van netwerkmisbruik die verstopping van netwerken veroorzaken of het werk van anderen verstoren.

Deze netiquette is gebaseerd op de Netiquette Richtlijnen van de NLIP - de branchevereniging van Nederlandse Internet Providers - en de HCC-Netiquette.

Iedereen heeft wel eens een e-mail gelezen waarvan het volkomen onduidelijk bleef wat de oorspronkelijke tekst was, en wat de reactie. Iedereen heeft in nieuwsgroepen wel eens zeer onaardig of zelfs storend taalgebruik gelezen, of zich op andere wijze geërgerd aan de manieren van een mede-internetgebruiker. Zouden daar niet eens wat handige gedragsregels voor moeten komen? Gewoon, niet met een wijzend vingertje, maar even op een rijtje zetten hoe u uw bericht het best overbrengt? Die regels zijn er allang. Al in 1995 werd er een document opgesteld dat het Internet leefbaar moest helpen houden.

De Netiquette is gebaseerd op het prettig omgaan met elkaar. Geen dwingende maatregelen maar noodzakelijke afspraken voor efficiënt verkeer. Deels vanuit gezond eigenbelang; wie van zijn berichten een rommeltje maakt wordt immers niet gelezen. En deels vanuit het besparen van middelen. Niet iedereen heeft onbeperkt en gratis toegang tot het net. Te veel en onnodig meegestuurde informatie leidt dan tot hogere verbindingskosten, terwijl tegelijkertijd uw harddisk sneller vol raakt.

We definiëren persoonlijke communicatie als een situatie waarin een individu communiceert met een ander als stonden zij tegenover elkaar: een dialoog. In het algemeen zouden dezelfde regels van normale beleefdheid bij de interactie met mensen van kracht moeten zijn voor elke situatie. Op Internet is dat dubbel belangrijk omdat bijvoorbeeld lichaamstaal en intonatie erbij moeten worden bedacht.

- Tenzij u een versleutel- of encryptiemethode gebruikt (middels hardware of software) moet u aannemen dat alle e-mail op Internet onbeveiligd is. Zet nooit iets in een mailtje dat u niet op een ansichtkaart zou zetten.

- Respecteer de auteursrechten (het copyright) van materiaal dat u reproduceert. Bijna elk land heeft auteurswetten.

- Als u een bericht doorstuurt, verander dan niets in het gedeelte dat u aanhaalt (ook wel quoten genoemd). Indien het een persoonlijk bericht aan u was en u het doorstuurt naar een groep moet u eerst toestemming vragen. U mag het bericht inkorten en alleen de relevante gedeelten aanhalen, maar verzeker u ervan dat duidelijk is wie wat schreef. Antwoord altijd onder de geciteerde tekst.

- Gebruik grote en kleine letters. ALLEEN HOOFDLETTERS GEBRUIKEN ZIET ERUIT OF U SCHREEUWT.

- Stuur nooit kettingbrieven per e-mail. Kettingbrieven zijn verboden op het Internet. Uw netwerkprivileges zullen worden ingetrokken. Informeer uw systeembeheerder of die van uw provider indien u er een ontvangt.

- Een vuistregel: Wees conservatief over wat u verzendt en liberaal over wat u ontvangt. Verstuur geen verhitte boodschappen (zogenoemde flames), zelfs niet als u geprovoceerd wordt. Van de andere kant zou u niet verrast moeten zijn af en toe een flame te ontvangen en het is wijs er niet op te reageren.

- In het algemeen is het verstandig om de onderwerpregels van al uw berichten te bekijken voordat u een mail beantwoordt. Soms wordt een vraag om hulp of opheldering gevolgd door een bericht met als strekking ?Laat maar zitten?. Verzeker u er bij het antwoorden ook van dat een mail aan u gericht was, misschien staat u in de cc: en bent u niet de oorspronkelijke geadresseerde.

- Maak het gemakkelijk voor de geadresseerde. Veel mailprogramma's knippen de verzendinformatie eraf, waaronder ook uw e-mailadres. Om zeker te weten dat mensen weten wie u bent, zet u een of twee regels onder uw bericht met informatie over hoe u te bereiken bent. U kunt dit bestandje vooraf maken en het achter elke e-mail plakken (veel mailprogramma's doen dit automatisch). In vaktaal heet dit een handtekening- of signature-bestandje, vaak met de extensie .sig. Dit kunt u zien als uw visitekaartje. U kunt er meerdere maken, voor verschillende situaties.

- Wees voorzichtig met het adresseren van e-mail. Er zijn adressen die naar een groep mensen gaan, ook al zien ze eruit als het adres van één persoon. Weet aan wie u iets stuurt.


- Let op de kopieën (cc:) bij het beantwoorden. Ga niet door met het sturen van kopieën naar anderen als de berichten een gesprek tussen twee personen zijn geworden.

- Controleer alle adressen voordat u een lange of persoonlijke verhandeling begint. Het is bovendien goed gebruik om het woord 'Lang' in het onderwerp (het subject) te zetten, zodat de ontvanger weet dat het meer tijd zal kosten om het bericht te lezen en er op te reageren. Meer dan honderd regels wordt beschouwd als lang.

- Weet wie u moet benaderen voor hulp. Gewoonlijk heeft u het meest aan hulp vlakbij. Ga na wie in uw omgeving kan helpen met computer- of softwareproblemen. Uw provider kan u helpen met internetproblemen. Uw provider is evenzeer het juiste adres als u iets ontvangt dat verdacht of illegaal is.

- Bedenk dat de ontvanger een menselijk wezen is wiens cultuur, taal en humor andere referentiepunten kent dan de uwe. Denk er ook aan dat bestandsformaten, maateenheden en idioom wellicht niet geschikt zijn om te reizen. Wees met name voorzichtig met sarcasme.

- Gebruik symbolen om ergens de nadruk op te leggen. Dat *is* wat ik bedoelde. Gebruik liggende strepen (zgn. underscores) om een onderstreping aan te geven: _Oorlog en Vrede_ is mijn lievelingsboek.

- Gebruik emoticons om stembuigingen aan te geven, maar gebruik ze spaarzaam. :-) is een voorbeeld van een smiley (leg uw hoofd op uw linkerschouder om het gezichtje te zien). Ga er niet vanuit dat het gebruik van een emoticon de ontvanger gelukkig maakt met wat u zegt, of een belediging uitwist.

- Als u emotioneel reageert op een bericht, bewaar dan uw antwoord een nacht. Als u ergens zeer sterke gevoelens over hebt, geef dat dan aan met de aanduiding Flame aan/uit. Bijvoorbeeld: Flame aan: Deze ruzie is de bandbreedte niet waard die het kost om het te verzenden. Het is onlogisch en slecht beargumenteerd. De rest van de wereld is het met mij eens. Flame uit

- Gebruik in berichten geen controletekens of attachments die niet-ascii (zgn. platte tekst) zijn, tenzij het mime-attachments zijn of uw mailprogramma ze codeert. Als u gecodeerde berichten stuurt, verzeker u er dan van dat de ontvanger ze kan decoderen.

- Wees beknopt zonder al te kort te zijn. Citeer bij het beantwoorden van een bericht genoeg van de oorspronkelijke mail om begrepen te worden, maar niet meer dan dat. Het is bijzonder onbehoorlijk om bij een antwoord ('reply') het hele origineel te laten staan. Knip er alles uit dat niet relevant is.

- Beperk uw regellengte tot minder dan 65 tekens en beëindig een regel met een 'enter' ('harde return').

- E-mails horen een onderwerp ('subject') te hebben dat de inhoud van het bericht weergeeft.

- Als u een vaste handtekening ('signature') gebruikt: houd het kort. Vuistregel is: niet meer dan vier regels. Denk eraan dat heel veel mensen hun verbinding per tijdseenheid moeten betalen, hoe langer uw bericht is, hoe meer zij moeten betalen.

- Evenzeer als mail (op het ogenblik) niet privé kan zijn, zijn mail en nieuws (op het ogenblik) onderwerp van falsificatie en parodiëring in verschillende mate van naspeurbaarheid. Gebruik uw gezonde verstand om een bericht te onderzoeken voordat u aanneemt dat een bericht is wat het lijkt.

- Als u denkt dat een bericht er belangrijk genoeg voor is, geef dan een onmiddellijke korte reactie om de verzender te laten weten dat u het ontvangen hebt, zelfs als u later een uitgebreider antwoord zult sturen.

- Weet hoe groot een bericht is dat u verstuurt. Het bijsluiten van grote bestanden of attachments maakt uw bericht zo groot dat het niet bezorgd kan worden of in ieder geval buitensporige middelen in beslag neemt. Vuistregel is om geen bestanden te versturen die groter zijn dan 100 Kilobyte, en dit alleen als de ontvanger tevoren op de hoogte is. Beschouw ftp'en als een alternatief, of het opdelen van het bestand in kleinere stukken die elk als een apart bericht verstuurd worden.

- Verstuur geen grote hoeveelheden ongevraagde informatie (spam).

- Als uw mailsysteem het toestaat om mail door te sturen (te forwarden) van uw ene account naar uw andere, kijk dan uit voor de gevreesde 'forwarding loop'. Verzeker u ervan dat u niet op verschillende adressen het doorsturen hebt ingesteld, met als gevolg dat zo'n bericht in een eindeloos boemerangeffect raakt van de ene computer naar de volgende naar de volgende.
                                                                
.