.
LDN > LDN moderator richtlijnen
.

54 samenwerkende dierenwelzijnsgroepen op Linkedin met ruim 101.000 groepsleden - www.linkedin-dierenwelzijn.nl - webmaster@linkedin-dierenwelzijn.nl
.

Linkedin Dierenwelzijn Nederland   ·   stamboom Linkedin Dierenwelzijn Nederland   ·   aantal leden & likes facebook   ·   LDN 2015   ·   Linked Dierenwelzijn   ·   LDN moderator richtlijnen   ·   LDN nieuwsbrief   ·   groei LDN totaal   ·   groei LDN per groep   ·   Best practice LDN
.
.


.
Linked Dierenwelzijn Nederland verzorgt 51 Linkedin groepen over dierenwelzijn met in totaal 95.000 groepleden. Onder andere de Linkedin groepen van gerenormeerde organisaties als World Animal Protection ( vh WSPA ), IFAW International Fund Animal Welfare, St AAP, de DIERENPOLITIE, PIEPvandaag, SophiaVereeniging, Compassion in World Farming en nog veel meer. Om “ongewenste” discussies en reacties te voorkomen wordt er al jaren ACTIEF en VOORAF gemodereerd : elk bericht werd dus vooraf bekeken voordat het in de groep werd toe gelaten..

NEE, we censuren niet, afwijkende mening zijn ZEER welkom. JA, we letten op taalgebruik en inhoud. Politieke statements, opmerkingen die in strijd zijn met onze normen en waarden ( en trouwens ook met de Grondwet artikel 1 en 6 ) en de bekende 3 en 4 letterwoorden zijn een reden tot weigering.

Linkedin heeft echter een wijziging doorgevoerd :

• 1 > Discussies worden nu gelijk in een groep geplaatst, zonder eerst goedgekeurd te moeten worden door een beheerder.

• 2 > beheerders kunnen discussies achteraf nog steeds verwijderen en leden onder toezicht plaatsen.

• 3 > Andere groepsleden kunnen ongepaste reacties en discussies markeren nadat ze zijn geplaatst.

WIE WIL HELPEN MET HET MARKEREN VAN ONGEWENSTE BERICHTEN ?

Je hoeft er niets meer voor te doen dan het volgen van de groepen die je toch al zat te volgen, en bij ONGEWENSTE DISCUSSIES even op de knop SPAM MELDEN klicken. Wij doen de rest ;-)

Graag even een kort mailtje naar webmaster@linkedin-dierenwelzijn.nl met je telefoonnummer en wanneer het je schikt om gebeld te worden om het hoe en waarom door te praten.
.


Wat is modereren ?
.
Modereren = tegelijkertijd partijdig en objectief zijn

Vanuit LDN - Linked Dierenwelzijn Nederland - runnen we 39 groepen. De meeste moderatoren runnen meerdere groepen tegelijkertijd. Als moderator van een groep sta je 100% achter de moederorganisatie en de doelstelling van die groep en gaat daar fanatiek voor. Maar verlies het grotere geheel niet uit het oog, de LDN missie is het breed en neutraal overbrengen van de dierenwelzijnbeginselen op LinkedIn.

Modereren = actief bijsturen

De belangrijkste taak van de moderator is het bijsturen of afzwakken van de te hete discussies. Een discussie dient te worden gevoerd op basis van argumenten. Elkaar uitmaken voor "rotte vis" wordt binnen LDN niet getolereerd.

Modereren = actief aanmoedigen

Nieuwe discussies en nieuws worden spontaan door leden geplaatst maar niet altijd even regelmatig. Als er een dip zit in het aanbod kijkt de moderator rond op Internet en plaats even iets zodat leden niet de groep verlaten "omdat er niets gebeurt". Het reageren op andere berichten en zo de discussie aanzwengelen levert een levendige groep op. De opbouw van de discussie onderwerpen en de groep moet er "natuurlijk " uit zien : niemand mag overheersen en liefst zoveel mogelijk mensen moeten aan het woord komen en zijn.

Modereren = actief verleiden

De moderator heeft op zijn minst grote affiniteit met het onderwerp en liefst een band met de moederorganisatie. Hij heeft een brede kennis over het groepsonderwerp en zijn eigen netwerk binnen de doelgroep. Een moderator heeft aansluiting bij diverse gelijksoortige dierenwelzijngroepen buiten ons netwerk en gaat daar "op jacht" naar potentiële leden en nodigt die uit voor zowel zijn persoonlijke netwerk als voor de LDN groepen.
Modereren = NIET het toelaten van nieuwe leden tot de groep

Dagelijks melden zich nieuwe leden aan. Deze mogen niet langer moeten wachten dan 24 uur. De intake-moderator stuurt een welkomstberichtje, laat ze toe tot de groep en maakt ze wegwijs daarin. Nieuwe leden worden centraal verwerkt in de database. De aangesloten moederorganisaties ontvangen daarvan elk kwartaal een overzicht inclusief mailadressen om deze te importeren in hun mailingbestand.

Modereren = NIET het beëindigen van een groepslidmaatschap

LDN is een open netwerk van 39 LinkedIn groepen. Wij laten in principe iedereen toe. Daarmee halen we soms ook ongewenste LinkedIn'ers binnen die misbruik maken van onze gastvrijheid. Indien er zich ongewenste zaken voor doen dit melden door een INAPPRORIATE VLAG te zetten. Niet zelf actie ondernemen : het heeft ook geen zin want er is een goede kans dat de betrokken persoon ook in één van de ander groepen actief is : als Aldert, David en Donald besluiten tot een ban dan wordt de persoon verwijderd in alle LDN groepen

Modereren = NIET het deleten van berichten / discussies

Welk onderwerp wel of net niet welkom is in een groep is een kwestie van gezond verstand. Hoe om te gaan met commercieel getinte bijdragen is moeilijker. meestal worden deze doorgezet naar de Promotions tab. Haatdragende, opruiende, kwetsende of vervelende berichten zijn nog erger want wat de één als normaal beschouwd gaat voor de ander te ver. Het is de taak van de moderator om het balletje in het midden te houden en de scherpe kantjes van een discussie er af te slijpen. Niet te dominant zijn want dan is er geen discussie maar ook niet te slap. Het verwijderen van een discussie of een reactie altijd in overleg. Ervaring leert dat het verwijderen vaak aanleiding kan zijn tot meer vervelende reacties of mailwisselingen. Nooit op eigen houtje deleten dus.

Modereren = NIET het aanpassen van de groepsinformatie

Een moderator heeft technisch de middelen om de groepsnaam, het logo en de omschrijving te veranderen. Niet doen want LinkedIn accepteert dit slechts 5 maal. Daarna wordt de groepsinfo bevroren en kunnen wij daar niets meer in wijzigen. Daarnaast hebben wijzigingen in de settings binnen Linkedin soms onverwachte gevolgen op ander plaatsen. Niet doen dus !
.
Discussie-, intake- en expertisemoderator
.
Taakmonschrijving Discussie-moderator

De discussie moderator komt uit de moederorganisatie en heeft een brede kennis over het groepsonderwerp en zijn eigen netwerk binnen de organisatie. Gewoonlijk zal de discussie moderator een actief lid / vrijwilliger van die organisatie zijn of een P.R. medewerker van deze organisatie. Nieuwe discussies en nieuws worden spontaan door leden geplaatst maar niet altijd even regelmatig. Als er een dip zit in het aanbod kijkt de moderator rond op Internet en plaats even iets zodat leden niet de groep verlaten “omdat er niet gebeurt”.

De discussie moderator bepaalt welke RSSfeeds er worden getoond, plaatst vacatures bij de moederorganisaties op de “Jobs” pagina en neemt zo nodig berichten van de website of nieuwsbrief van de moederorganisatie over en plaatst die in de groep. De belangrijkste taak van de discussie moderator is het animeren, bijsturen of juist afzwakken van de discussies. Dit alles kost een 2 uur per week. Een discussie dient te worden gevoerd op basis van argumenten. Het elkaar uitmaken voor “rotte vis” en dergelijke wordt niet geaccepteerd en kan leiden tot het deleten van het bericht en tot beëindiging van het groepslidmaatschap. Hoe om te gaan met commercieel getinte bijdragen en welk onderwerp wel of net niet welkom is in een groep worden in goed onderling overleg en per geval tussen de discussie moderator en de 3 kerngroep leden besloten.

Voor de vier " neutrale " groepen HOND, PAARD, KAT en DIERENWELZIJN & DIERENBESCHERMING ligt het modereren complexer aangezien er geen moederorganisatie is waar de Linkedin groep aan verankerd is.   


Taakmonschrijving Intake-moderator

Dagelijks melden zich nieuwe leden aan. Deze mogen niet langer moeten wachten dan 24 uur. De intake moderator stuurt een welkomstberichtje, laat ze toe tot de groep en maakt ze wegwijs daarin. Nieuwe leden worden centraal aangemeld en verwerkt door de ICT coördinator in de centrale database. Alleen intake moderatoren mogen nieuwe leden toelaten. Daarnaast heeft de intake moderator aansluiting bij diverse dierenwelzijngroepen buiten ons netwerk en gaat daar “op jacht” naar potentiële leden en nodigt die uit voor zowel zijn persoonlijke netwerk als voor de diverse groepen. Dit brengt voor de intake moderator meteen het gevaar mee van te veel I.D.K.Y.s. De intake moderator wordt verzorgd vanuit LDN.

Taakmonschrijving Expertise-moderator

De expertise moderator is de noodrem op de groep. Hij is afkomstig uit de moederorganisatie, gewoonlijk op bestuurs- of directieniveau. Deze taak kost 15 minuten per week. Wat Aldert, David en ik zeker NIET willen is dat een LinkedIn groep over een aantal jaren een eigen koers gaat varen en standpunten in neemt die niet overeenkomen met de moederorganisatie. Stel dat we tzt een Linked Vegetariërs hebben die het niet eens is met de Vegetariërsbond en diervriendelijk scharrelvlees gaat promoten. Of juist strenger wordt en doorslaat naar het Veganisme. Dan ligt het in de macht van de expertise moderator om in te grijpen, en de discussie bij te sturen of te deleten, of zelfs de groep te beëindigen.


LDN filosofie en uitgangspunten

Wat we NIET willen is dat een LDN groep een eigen koers gaat varen en standpunten in neemt die niet overeenkomen met de moederorganisatie. Nee, we zijn niet bang voor een Linked Anti-Bont die opeens pro-bont zou zijn want dat is ondenkbaar. Maar dierenwelzijn en ethiek zijn niet zwart - wit. Waar de grens tussen donkergrijs en lichtgrijs ligt bepaald de moederorganisatie en niet wij...

Wat we ook NIET willen is dat organisaties elkaar gaan zitten afkatten of tegen elkaar gaan opbieden met " wij zijn het diervriendelijkste ". We hebben tal van organisaties die zich richten op dezelfde doelgroep : bijvoorbeeld de WSPA, de Dierenbescherming, de SophiaVereeniging en Viervoeters zijn allround dierenwelzijnsorganisaties. Allen eten dus uit de zelfde ruif en allen hebben behoefte aan leden, donateurs en euro's. Greenpeace en Sea Shepherd bijvoorbeeld geven op andere netwerken als Hyves onderling veelvuldig op elkaar af.

Ook op het ethische vlak van euthanasie in dierenasielen zijn er (te) felle discussies geweest tussen LDN leden die de gematigde lijn volgen van de Centrale Asiel Raad en een " reëel euthanasiebeleid"  na streven en LDN leden die de " No Kill " lijn volgen en euthanasie van onplaatsbare asieldieren om principiële redenen volstrekt afwijzen. Nogmaals : Een discussie dient te worden gevoerd op basis van argumenten. Elkaar uitmaken voor "rotte vis" wordt binnen LDN niet getolereerd. Op LinkedIn Dierenwelzijn Nederland staan wij dit NIET toe. Onze lijn is : Promoot je zelf op basis van sterke punten, geef niet af op andermans zwakke punten, nooit met modder gooien !


DAGELIJKS ONDERHOUD DOOR INTAKE MODERATOR

Ga in CHROME naar GROEPSTAB
Check REQUEST TO JOIN en laat nieuwe leden toe
Ga naar MANAGE en check INAPPROPIATE
Eventueel DELETE of CLEAR FLAG
Ga naar MEMBERS ( linksonder niet boven ! )
Ga naar MEMBERS midden balk
Selecteer JOIN DATE
Check in database laatst geregistreerde
AANTAL LEDEN aanpassen op STATISTIEKpagina
NIEW LID checken of hij 2e lijns connecetie is
Indien dit met een LDN account is bestaat het lid reeds in database
Opzoeken en in kolom een 1 zetten
NIEUWE LEDEN op pagina NL of INT zetten
Indien INT tevens land
in kolom een 1 zetten
LAATSTE NAAM aanpassen op STATISTIEKpagina
Ga naar SEARCH en controleer op vuiligheid
controleer op CONTEXT ( dus geen hondenitem in Linked KAT ) en op TAALGEBRUIK ( dus geen gevloek en getier )
RECIDIVISTEN - leden die zich meerdere malen niet aan de LDN huisregels hebben gehouden - op MODERATE zetten
Geef LDN berichten een LIKE
Ga naar DISCUSSION
contoleer of FEATURED nog actueel is
selecteer eventueel een nieuwe FEATURED discussie
NEXT GROEPSTAB

                                                                
.